Elixair-luftreningslösningar för industri och konstruktion

Effektiv luftrening

Elixair kanalfilter av hög kvalitet är mycket effektiva, långvariga och lätta att underhålla.

Vi tillverkar även HV-enheter och elektrostatiska filterceller.

“Luftrening med över 40 års erfarenhet”

Kanalfilter

Elixair E416/E1250

Högklassig luftrenare att installeras i luftkonditioneringssystem i hus.

Industriluftrenare

Elixair E1000

Luftrenare för yrkesbruk i krävande förhållanden.

Komponenten

ELIX107

Högspänning (kV): 4/8, 5/10, 5,5/11 ja 6/12

Ström (mA): 3,6 – 5,6

Driftspänning (VAC): 230 V +/- 10 %

Elfilter

Kollektor- och Jonisator cell i en kompakt enhet.

Jonisator och kollektor

Kan levereras måttillverkade.