Expert på ren inomhusluft

Luftrening med över 40 års erfarenhet

Tillverkningen av Elixair luftrenare startades 1976. Utrustningen tillverkas på Elixair fabriker i Åbo enligt de exakta kvalitetskriterierna.

Elixair har begreppet hem och offentligt utrymme i oss och världen, men vår kompetens inom industriell användning är minst lika solid. Våra joniserare, samlare och speciellt våra nätaggregat är unika i världen. Vi exporterar dessa enheter till många länder.

Vår expertis bygger på lång erfarenhet inom tillverkning och utveckling. Här är vår förmåga att utnyttja högspänning på ett kundvänligt och säkert sätt avgörande. Mängden ström som används är liten och våra enheter kopplas automatiskt av när de öppnas.

Våra enheter är energieffektiva och miljövänliga. Våra elektroniska filter är helt tvättbara, vilket väsentligt minskar belastningen på miljön.

Effektiv luftrening

Elixair renar luften med hjälp av elektriskt filter

Elixair renar luften med hjälp av elektriskt filter, som kan fånga även de minsta partiklar, som inte går att komma åt med mekanisk filtrering. Det går inte att göra omgivningen helt ren, men med Elixair filtreras bort upp till 99,8 % av luftens föroreningar och småpartiklar.

Elixair är så effektiv, att redan efter 15 minuters användning är luften klart renare, fräschare och lättare att andas.