Elixair lufrenare för hemma och byro

Effektiv luftrening

Elixair renar luften med hjälp av elektriskt filter, som kan fånga även de minsta partiklar, som inte går att komma åt med mekanisk filtrering. Det går inte att göra omgivningen helt ren, men med Elixair filtreras bort upp till 99,8 % av luftens föroreningar och småpartiklar.

Elixair är så effektiv, att redan efter 15 minuters användning är luften klart renare, fräschare och lättare att andas.

“Luftrening med över 40 års erfarenhet”

Luftrenare

Elixair E200

Lämplig i små utrymmen, såsom t.ex. sovrum, men också för kontorsrum.
Kan placeras på bord, men också väggmonteras. Fläkten suger in luften via frontpanelen och efter filtreringen sker utblåset genom öppningarna i överdelen. Således cirkulerar luften på ett önskvärt sätt. Apparaten har två effektlägen och är designad för kontinuerlig användning.

Elixair E400

Elixair E400 är den allmännaste av våra modeller tack vare sin överlägsna luftreningskapacitet. Robust till sin konstruktion och färgalternativen är flera. Den effektiva fläkten suger in luften genom fronten och blåser ut den filtrerad via bakstycket. Har två effektlägen och är konstruerad för kontinuerligt bruk. Den är hjulförsedd och således lätt att flytta på golvet.

Elixair E500

Elixair E400 är den allmännaste av våra modeller tack vare sin överlägsna luftreningskapacitet. Robust till sin konstruktion och färgalternativen är flera. Den effektiva fläkten suger in luften genom fronten och blåser ut den filtrerad via bakstycket. Har två effektlägen och är konstruerad för kontinuerligt bruk. Den är hjulförsedd och således lätt att flytta på golvet.

Elixair E2100

Elixair E2100 är luftrenare för de verkligt stora utrymmena. Finns hängande i pub- och restaurangtak, där det tidigare fanns behov att eliminera tobaksrök, men numera för att rena bort stekos och trafikutsläpp.

Fjärrkontroll ingår med vilken man väljer bland maskinens tre effektlägen. Kan tak-eller väggmonteras behändigt med levererad fastsättninganordning. Också denna Elixair-luftrenare är lämpad för kontinuerligt bruk. Maskinen startar alltid med hastighetsläge 2 under timerkontrollfunktion.